Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo quy trình sau:

  • Lựa chọn danh sách ngắn (nếu áp dụng);
  • Chuẩn bị lựa chọn;
  • Tổ chức lựa chọn;
  • Đánh giá hồ sơ dự thầu;
  • Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn;
  • Đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng thực hiện dự án.

Theo Khoản 1 Điều 28 Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886