Chia sẻ

Luật sư trả lời: Hầu như thời hạn hoạt động của các dự án đều được gia hạn thời gian hoạt động trừ:

  • Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên;
  • Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

Căn cứ khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tư 2020.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886