Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Việc lấy tiền bảo hiểm xã hội là không khó. Anh chị khi thỏa mãn các điều kiện được rút bảo hiểm chỉ cần nộp hồ đến cơ quan BHXH để đề nghị rút tiền bảo hiểm. Nếu hồ sơ hợp lệ, anh chị sẽ nhận được quyết định chấp thuận và sẽ được rút bào hiểm xã hội.

Bài viết tham khảo:

Hướng dẫn rút tiền bảo hiểm xã hội  năm 2023

Dịch vụ rút bảo hiểm xã hội một lần.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886