Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Hồ sơ được hưởng trợ cấp bao gồm: 

  • Bản sao giấy chứng sinh; hoặc bản sao giấy khai sinh; hoặc trích lục khai sinh của con. 
  • Trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy: sử dụng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án; hoặc bản sao giấy ra viện của mẹ thể hiện con chết.

Bài viết hữu ích: Chế độ thai sản cho chồng

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886