Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Để đăng ký giải thể doanh nghiệp qua mạng, trước hết bạn cần hoàn tất các nghĩa vụ Thuế, thanh toán các khoản nợ, sau đó nộp hồ sơ giải thể như sau:

– Đăng ký tài khoản Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

– Lựa chọn hình thức nộp hồ sơ chữ ký số công cộng/ Tài khoản đăng ký kinh doanh

– Điền thông tin và nộp bản scan hồ sơ

– Ký số và xác nhận.

– Nếu có sai sót hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo qua thư điện tử.

– Hồ sơ hợp lệ sẽ được giải quyết trong vòng 05 ngày làm việc, nếu không có phản hồi từ chối của cơ quan Thuế, phòng đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lý công ty sang “đã giải thể” và hoàn tất thủ tục.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886