Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Doanh nghiệp sẽ được hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể. Trong vòng 180 kể từ ngày thông báo nghị quyết, quyết định về việc giải thể với cơ quan Đăng ký kinh doanh, mà cơ quan ĐKKD chưa chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Theo Khoản 7 điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Bài viết hữu ích: Hướng dẫn quy trình thủ tục giải thể công ty 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886