Chia sẻ

Luật sư trả lời:

– Bước đầu tiên, thực hiện bút toán giải thể;

– Sau khi thực hiện bảng cân đối kế toán, doanh nghiệp tiến hành thanh lý tài sản, hàng hóa tồn đọng, thu hồi các khoản nợ cần thu, hoàn trả các khoản nợ công, nợ lương và các khoản nợ theo hợp đồng đã giao kết.

– Sau khi thực hiện tính toán xong cần lập lại bảng cân đối kế toán với các nội dung sau khi được xử lý trước đó. Tương ứng với các khoản xử lý, thanh toán tài sản sẽ có thể có các bảng cân đối khác nhau như sau:

Các bút toán phân chia, là quá trình quyết toán tài khoản để tiến hành hoàn trả vốn cho các cổ đông của công ty và phân chia các khoản lãi lỗ khi giải thể.

Bài viết hữu ích: Hướng dẫn quy trình thủ tục giải thể công ty 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886