Luật sư trả lời: Thành phần hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh:

  • Thông báo lập địa điểm kinh doanh;
  • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh;
  • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền;
  • Nộp hồ sơ tại sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh.
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php