Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Hồ sơ tạm ngừng Hộ kinh doanh cá thể (trong trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh trên 30 ngày) bao gồm: Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục III – 4, Thông tư 02/2019/TT – BKHĐT. Kèm theo (bản sao) biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Bài viết hữu ích: Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886