Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Giải thể doanh nghiệp là một thủ tục hành chính nhằm chấm dứt sự hoạt động và tồn tại của một doanh nghiệp hay một pháp nhân khi đáp ứng các điều kiện giải thể và trình tự thủ tục do pháp luật quy định.

Bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn quy trình thủ tục giải thể công ty 2023 để biết thêm chi tiết.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886