Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội thì bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện có các chế độ sau: hưu trí và tử tuất. Vì vậy, bảo hiểm tự nguyện không có chế độ thai sản.

Bài viết hữu ích: Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886