Chia sẻ

Luật sư trả lời: Đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH bao gồm: người lao động theo hợp đồng có thời hạn hoặc không thời hạn; cán bộ, công chức, viên chức; đối tượng làm việc trong quân đội nhân dân, công an nhân dân; người đi làm ở nước ngoài; người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã có hưởng lương; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Ngoài ra lao động nước ngoài cũng bắt buộc đóng BHXH khi đáp ứng các điều kiện nhất định. (Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886