Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Khi doanh nghiệp giải thể thì phải công bố thông tin trên một trong ba kênh thông tin để bố cáo:

– Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;

– Trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh;

– Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886