Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Công ty giải thể vẫn sẽ được khấu trừ thuế căn cứ tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC quy định hoàn thuế đối với trướng hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động như sau: Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Bài viết hữu ích: Hướng dẫn quy trình thủ tục giải thể công ty 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886