Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Khoản 2 Điều 25 Luật BHXH về điều kiện hưởng chế độ con ốm đau có quy định: người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Vậy nếu con bạn dưới 7 tuổi và có đủ hồ sơ quy định thì bạn vẫn sẽ được hưởng chế độ ốm đau. Thời gian hưởng chế độ sẽ phụ thuộc vào độ tuổi của con bạn, cụ thể, con dưới 3 tuổi hưởng tối đa 20 ngày, tối đa 15 ngày nếu con từ 03 đến dưới 07 tuổi.

Bài viết hữu ích: Con ốm mẹ có được hưởng bảo hiểm xã hội không?

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886