Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Pháp luật không bắt buộc người tham gia bảo hiểm xã hội phải rút bảo hiểm xã hội một lần mà đó là quyền lợi của người tham gia. Do đó, nếu có nhu cầu và khoản tiền có được từ việc rút là cần thiết thì hoàn toàn được quyền rút bảo hiểm một lần.

Tham khảo bài viết:

Dịch vụ rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886