Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Theo Công văn số 1366/BHXH-THU 2021 thì trong trường hợp công ty thay đổi giấy phép, trụ sở, địa điểm kinh doanh thì cũng sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển quận BHXH theo quy định của cơ quan BHXH Việt Nam nhằm thuận tiện cho việc quản lý tại địa điểm mới.

Bài viết hữu ích: Hướng dẫn thủ tục thay đổi cơ quan BHXH quản lý 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886