Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Muốn tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng kinh doanh bạn cần phải gửi văn bản thông báo tiếp tục kinh doanh chậm nhất 03 ngày trước ngày muốn tiếp tục kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Bài viết hữu ích: Hướng dẫn thủ tục tiếp tục kinh doanh trước thời hạn 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886