Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Theo khoản 1 Điều 27 Luật BHXH “Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.” Trong điều kiện đủ hồ sơ phù hợp, con bạn 6 tuổi bạn sẽ được nghỉ tối đa 15 ngày. Mức hưởng tính trên tiền lương tháng đóng BHXH liền kề và tỷ lệ tính 75%.

Bài viết hữu ích: Con ốm mẹ có được hưởng bảo hiểm xã hội không?

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886