TÌM CÂU TRẢ LỜI CHO BẠN

Q
Điều kiện để xin giấy phép cho thuê lại lao động?
A
Luật sư trả lời: Điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động:
  • Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng tại Ngân hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động;
  • Doanh nghiệp đáp ứng mức vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng trở lên trong suốt quá trình hoạt động.
Q
Không thực hiện tự công bố sản phẩm bị xử phạt như thế nào?
A
Luật sư trả lời: Trường hợp không thực hiện tự công bố sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (Theo khoản 1 Điều 20 Nghị định 115/2018/NĐ-CP).
Q
Khi thay đổi tên sản phẩm có phải thực hiện tự công bố sản phẩm lại?
A
Luật sư trả lời: Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.
Q
Kiểm nghiệm sản phẩm như thế nào khi tự công bố sản phẩm?
A
Luật sư trả lời: Công ty gửi mẫu đến các trung tâm kiểm nghiệm đã được cấp phép hoạt động để thực hiện kiểm nghiệm. Các trung tâm kiểm nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh: Công ty CP Dịch vụ Khoa học công nghệ Chấn Nam; QUATEST 3; Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh;....
Q
Có phải dịch nhãn sản phẩm nhập khẩu khi thực hiện tự công bố sản phẩm?
A
Luật sư trả lời: Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt. Nếu có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch thuật sang tiếng Việt đã được công chứng.
Q
Phụ gia thực phẩm cần thực hiện thủ tục tự công bố hay đăng ký công bố không?
A
Luật sư trả lời: Phụ gia thực phẩm thuộc nhóm các sản phẩm phải làm thủ tục tự công bố sản phẩm tại cơ quan có thẩm quyền.
Q
Sản phẩm nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu có phải làm thủ tục tự công bố?
A
Luật sư trả lời: Những sản phẩm hoặc nguyên liệu trong sản xuất, nhập khẩu dùng để sản xuất hay gia công hàng xuất khẩu, để phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của doanh nghiệp không tiêu thụ ra thị trường bên ngoài sẽ được miễn làm thủ tục tự công bố.
Q
Mức phạt khi kinh doanh khi chưa được cấp giấy phép kỹ năng sống?
A
Luật sư trả lời: Trường hợp kinh doanh khi chưa được cấp phép sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng (Điểm b, Khoản 5, Điều 6, Nghị định 04/2021/NĐ-CP).
Q
Thời hạn của giấy phép kỹ năng sống?
A
Luật sư trả lời: Thời hạn của giấy chứng nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống là 24 tháng kể từ ngày ký; trước khi hết thời hạn 01 tháng phải tiến hành thủ tục gia hạn hoạt động.
Q
Quy định về điều kiện về giáo trình, tài liệu của trung tâm kỹ năng sống?
A
Luật sư trả lời: Điều kiện về giáo trình, tài liệu:
  • Trung tâm có thể lựa chọn sử dụng giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt;
  • Nếu trung tâm tự lựa chọn giáo trình hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động chấp thuận; đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.
Trang 2 trong 43 1 2 3 4 43

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php