Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Các trường hợp tạm dừng hoạt động doanh nghiệp, bao gồm:

  • Doanh nghiệp đủ điều kiện đăng ký tạm ngừng theo quy định của Luật Doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp bị cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong một số trường hợp: khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật; Theo yêu cầu của cơ quan có liên quan về quản lý Thuế, môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan; theo quyết định của Tòa án.

Bài viết hữu ích: Điều kiện tạm ngừng hoạt động kinh doanh 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886