Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Các mã phương án để báo giảm khi kê khai BHXH bao gồm:

GH(1-4): Giảm hẳn (Chấm dứt HĐLĐ/ chuyển công tác), Giảm hẳn (Nghỉ hưu), Giảm hẳn (Khi đang nghỉ thai sản, ốm, không lương), Giảm hẳn (Bị chết)

GC: Giảm chuyển đơn vị khác tỉnh

GD: Giảm đến nơi khác cùng tỉnh

KL: Giảm do nghỉ không 

TS: Giảm do nghỉ thai sản

OF: Giảm do ốm đau 

Bài viết hữu ích: Hướng dẫn báo giảm BHXH trên dịch vụ công mới nhất

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886