Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Theo quy định của pháp luật thì người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và người thạm gia bảo hiểm tự nguyện đều được rút bảo hiểm xã hội một lần nếu đáp ứng điều kiện mà pháp luật quy định.

Tham khảo bài viết:

Hướng dẫn thủ tục rút bảo hiểm xã hội 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886