Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Thẩm quyền quyết định được lập nghị quyết giải thể doanh nghiệp thuộc về đối tượng là:

– Chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân;

– Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

– Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

– Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886