Chia sẻ

Luật sư trả lời: Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc (Căn cứ theo khoản 2 điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP). Trường hợp đăng ký thành lập nhiều hơn một hộ kinh doanh trở lên sẽ bị phạt tiền đến 5.000.000 đồng và buộc phải làm thủ tục chấm dứt các hộ kinh doanh khác.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886