Chia sẻ

Luật sư trả lời: Mức lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ kinh doanh hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa, dịch vụ được tính dựa vào mức thu nhập hàng năm của HKD đó, bao gồm 3 mức như sau:

  • Doanh thu từ 100 – 300 (triệu đồng/năm) thì mức lệ phí là 300.000 đồng.
  • Doanh thu từ 300 – 500 (triệu đồng/năm) thì mức lệ phí là 500.000 đồng.
  • Doanh thu từ >500 (triệu đồng/năm) thì mức lệ phí là 1.000.000 đồng.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886