Chia sẻ

Luật sư trả lời:

  • Hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/ huyện nơi dự định đặt trụ sở mới.
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/ huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
  • Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886