Chia sẻ

Luật sư trả lời: Chủ hộ kinh doanh được quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần với tư cách cá nhân. Và không được với danh nghĩa của hộ kinh doanh vì hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân, hộ kinh doanh không được quyền đứng ra thực hiện bất cứ hoạt động đầu tư nào. (Căn cứ vào khoản 2 Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886