Chia sẻ

Luật sư trả lời:

  • Bước 1: Gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/ huyện nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký.
  • Bước 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/ huyện xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Lưu ý: Khi thực hiên thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các lần trước đó không còn hiệu lực.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886