Chia sẻ

Luật sư trả lời: Công chức, viên chức có thể tham gia, thành lập hộ kinh doanh theo điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Ngoài ra, theo quy định tại điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 thì công chức, viên chức có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886