Chia sẻ

Luật sự trả lời: Có 6 trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận, đó là:

  • Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo;
  • Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/ huyện nơi đăng ký;
  • Kinh doanh ngành, nghề bị cấm;
  • Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập;
  • Không gửi báo cáo về tình hình kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định.
  • Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886