Chia sẻ

Luật sư trả lời: Không phụ thuộc. Theo Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì căn cứ tính thuế không dựa trên mức vốn đăng ký thành lập. Nếu hộ kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán thì cơ quan thuế ấn định thuế theo Điều 51 Luật quản lý thuế 2019.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886