Chia sẻ
quy-dinh-ve-chu-tich-hoi-dong-quan-tri

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người giữ vai trò vô cùng quan trọng giữ chức vụ quản lý, quản trị công ty. Vậy để trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị cần có những điều kiện gì? Quy định về Chủ tịch Hội đồng quản trị như thế nào? Hãy cùng NTV làm rõ những nội dung trên qua bài viết dưới đây:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì?

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị là người giữ chức vụ cao nhất và được các thành viên trong Hội đồng quản trị bầu chọn;
 • Được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị thuộc công ty cổ phần có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ các trường hợp sau:
 • Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết
 • Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán không có quy định khác

chu-tich-hoi-dong-quan-tri

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nghĩa vụ như sau:

 • Lập kế hoạch, chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị thuộc;
 • Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị thuộc và giám sát việc thực hiện nghị quyết;
 • Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ công ty.

3. Thẩm quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thẩm quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị thuộc về Hội đồng quản trị.

chu-tich-hoi-dong-quan-tri

4. Thời hạn/nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

5. Dịch vụ thay đổi cổ đông tại NTV

Phí dịch vụ: 300.000 – 600.000 đ (chưa gồm thuế VAT) 

NTV sẽ thực hiện:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan trước và sau khi thay đổi cổ đông;
 • Soạn, nộp và giao kết quả về tận nơi;
 • Hỗ trợ giải đáp miễn phí các vấn đề pháp lý, thuế kế toán trong suốt quá trình hoạt động.

Liên hệ Luật sư/ Chuyên gia của NTV theo hotline: 0902 841 886 để được tư vấn chi tiết.

Tham khảo thêm tại: Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

 

2 Trackbacks

 1. […] Chủ tịch hội đồng quản trị: Các cổ đông sáng lập cần bầu ra một người giữ vị trí chủ tịch hội […]

 2. […] Quy định về Chủ tịch hội đồng quản trị […]

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886