Luật sư trả lời: Hiện nay theo các văn bản trả lời của Bộ Tài chính thì hoá đơn điện tử chỉ được coi là hợp lệ khi có ngày lập và ngày ký hoá đơn trùng nhau.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php