Luật sư trả lời: Hiện nay để kinh doanh dịch vụ kế toán, doanh nghiệp phải thành lập theo loại hình: Doanh nghiệp tư nhân hoặc Công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc Công ty hợp danh.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php