Chia sẻ

Luật sư trả lời: Vẫn phải lập hoá đơn và ghi rõ "người mua không lấy hoá đơn" hoặc "người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế" căn cứ Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886