Chia sẻ
Hướng dẫn nộp tờ khai khi chuyển nhượng vốn I-5

Khi thực hiện chuyển nhượng vốn góp, bên chuyển nhượng phải thực hiện kê khai thuế đối với bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại khoản 4 điều 16, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày của Bộ Tài Chính. Dưới đây là Hướng dẫn về thủ tục Nộp tờ khai chuyển nhượng vốn cho Công ty khi chuyển nhượng vốn.

I. Trường hợp cá nhân chuyển nhượng tự thực hiện tờ khai chuyển nhượng vốn: 

Đối với trường hợp này cá nhân chuyển nhượng vốn phải có tài khoản trên Cổng Dịch vụ Công Quốc Gia: https://dichvucong.gov.vn/ và có tài khoản trên: https://canhan.gdt.gov.vn/.

Bước 1: Cá nhân thực hiện tờ khai chuyển nhượng vốn mẫu 04/CNV-TNCN theo thông tư 80 trên phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK), điền đầy đủ thông tin theo hợp đồng chuyển nhượng.

Hướng dẫn nộp tờ khai khi chuyển nhượng vốn I-1

Bước 2: Người nộp thuế truy cập trang https://canhan.gdt.gov.vn/ và đăng nhập mã số thuế, mật khẩu của cá nhân chuyển nhượng.

Hướng dẫn nộp tờ khai khi chuyển nhượng vốn I-2

Bước 3: Ở giao diện sau khi đăng nhập người nộp thuế chọn nộp tờ khai -> Chọn nộp tờ khai từ HTKK (XML) -> Chọn tờ khai 04/CNV-TNCN – Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN.

Hướng dẫn nộp tờ khai khi chuyển nhượng vốn I-3

Bước 4: Chọn file dữ liệu đã thực hiện ở bước 1 -> bấm mã số Xác nhận thông tin – > Gửi tờ khai.

Hướng dẫn nộp tờ khai khi chuyển nhượng vốn I-4

Bước 5: Người nộp thuế có thể kiểm tra tờ khai đã nộp thành công chưa tại Tab Tra cứu -> chọn tra cứu tờ khai và điền ngày gửi tờ khai từ ngày … đến ngày….

Hướng dẫn nộp tờ khai khi chuyển nhượng vốn I-5

II. Trường hợp doanh nghiệp khai thay cá nhân chuyển nhượng vốn:

Bước 1: công ty thực hiện tờ khai chuyển nhượng vốn mẫu 04/CNV-TNCN theo thông tư 80 trên phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK), điền đầy đủ thông tin theo hợp đồng chuyển nhượng, lưu ý đối với trường hợp khai thay doanh nghiệp phải chọn 1 trong 2 mục sau đây: 

1. Áp dụng đối với chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH

2. Áp dụng đối với chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần

Hướng dẫn nộp tờ khai khi chuyển nhượng vốn II-1

Bước 2: Sau khi thực hiện xong tờ khai chuyển nhượng, doanh nghiệp khai thay truy cập https://thuedientu.gdt.gov.vn/ đăng nhập và cắm token – chữ ký số vào. 

Hướng dẫn nộp tờ khai khi chuyển nhượng vốn II-2

Bước 3: Ở giao diện sau khi đăng nhập doanh nghiệp khai thay chọn khai thuế (1) – > Chọn nộp tờ khai XML (2) – > Chọn tệp tờ khai (3) -> Ký điện tử (4) -> Nộp tờ khai (5).

Hướng dẫn nộp tờ khai khi chuyển nhượng vốn II-3

Bước 4: Doanh nghiệp tra cứu tờ khai đã nộp tại: khai thuế  – > Tra cứu tờ khai -> Tra cứu.

Hướng dẫn nộp tờ khai khi chuyển nhượng vốn II-4

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền chuẩn y việc chuyển nhượng vốn, hoặc ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày các bên thỏa thuận chuyển nhượng vốn tại hợp đồng chuyển nhượng vốn. Nếu quý doanh nghiệp không có thời gian thực hiện hoặc ngại tìm hiểu thủ tục hãy liên hệ với chúng tôi với thủ tục đơn giản và chi phí rất hợp lý qua Hotline: 0902841886 hoặc 02838361963.

Bài viết tham khảo khác: 

– Đại lý thuế Anh Khoa

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886