Chia sẻ
Thủ tục thanh lý, nhượng bán Tài sản cố định của doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng tài sản cố định (TSCĐ) nữa mà tài sản cố định vẫn còn tốt thì doanh nghiệp có thể nhượng bán lại tài sản cố định đó cho các cá nhân có nhu cầu sử dụng hoặc cho chủ sở hữu của doanh nghiệp. Quy trình thanh lý tài sản cố định của doanh nghiệp sẽ bao gồm những thủ tục nào và quy trình ra sao? Dưới đây là Hướng dẫn về hồ sơ và thủ tục cần thiết để thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

I. Tài sản cố định nhượng bán, thanh lý

– Tài sản cố định nhượng bán thường là những tài sản cố định không cần dùng hoặc sử dụng không còn hiệu quả doanh nghiệp có thể thanh lý cho các cá nhân có nhu cầu sử dụng hoặc cho chủ sở hữu của doanh nghiệp.

– Tài sản cố định thanh lý là những tài sản cố định đã hư hỏng, không thể tiếp tục sử dụng được nữa hoặc những tài sản cố định lạc hậu về kỹ thuật, không còn đáp ứng được yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. Thủ tục thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

Căn cứ Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 35 Thông tư 200/2014/TT-BTC và Khoản 1 Điều 31 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định: 

Khi có tài sản cố định thanh lý, nhượng bán doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý tài sản cố định có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý tài sản cố định theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định.

Theo Khoản 3 Điều 5 Thông tư 45/2013/TT-BTC, doanh nghiệp vẫn cần trích khấu hao và quản lý tài sản cố định theo quy định trong thời gian chờ thanh lý, nhượng bán.

III. Hồ sơ thanh lý và nhượng bán tài sản cố định: 

Theo tiết 3.2.2, điểm 3.2, khoản 3, điều 35, thông tư số 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014:

1. Trường hợp thanh lý tài sản: 

Hồ sơ bao gồm

 • Biên bản họp hội đồng thành viên về thanh lý TSCĐ;
 • Quyết định thanh lý TSCĐ;
 • Biên bản kiểm kê TSCĐ;
 • Biên bản đánh giá lại TSCĐ;
 • Biên bản thanh lý TSCĐ;
 • Hợp đồng kinh tế về bán TSCĐ được thanh lý;
 • Hóa đơn bán TSCĐ;
 • Biên bản giao nhận TSCĐ;
 • Biên bản hủy TSCĐ;
 • Thanh lý hợp đồng kinh tế về bán TSCĐ.

2. Trường hợp nhượng bán tài sản: 

Hồ sơ cần chuẩn bị cho hoạt động nhượng bán TSCĐ:

 • Lập hội đồng xác định giá của TSCĐ;
 • Quyết định nhượng bán TSCĐ;
 • Thông báo 1 cách công khai và tổ chức đấu giá;
 • Biên bản đánh giá lại TSCĐ;
 • Hợp đồng mua bán TSCĐ;
 • Biên bản giao nhận TSCĐ;
 • Lập hóa đơn GTGT nhượng bán TSCĐ;
 • Các chứng từ liên quan đến nhượng bán.

IV. Quy trình thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

Bước 1: Lập đơn đề nghị thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.

Căn cứ vào kết quả kiểm kê tài sản, cũng như quá trình theo dõi, sử dụng tài sản cố định để lập đơn đề nghị thanh lý, nhượng bán và trình lãnh đạo công ty phê duyệt. Trong đơn đề nghị ghi rõ danh mục tài sản cố định cần thanh lý, nhượng bán.

Bước 2: Đại diện doanh nghiệp ra quyết định thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.

Bước 3: Thành lập hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.

Bước 4: Tiến hành thanh lý tài sản cố định.

Bước 5: Hội đồng thanh lý tài sản cố định lập biên bản sau khi đã tiến hành thanh lý, nhượng bán.

Trên đây là toàn bộ trình tự thanh lý tài sản cố định cùng các mẫu biểu thanh lý tài sản cố định cần thiết. Nếu còn thắc mắc về thủ tục thanh lý TSCĐ, quý doanh nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi với thủ tục đơn giản qua Hotline: 0902841886 hoặc 02838361963.

– Đại lý thuế Anh Khoa

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886