Luật sư trả lời: Doanh nghiệp bị ấn định thuế khi:
+ Doanh nghiệp vi phạm pháp luật về thuế;
+ Hàng hoá kinh doanh là hàng hóa xuất, nhập khẩu;

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php