Chia sẻ

Luật sư trả lời: Kế toán chỉ có thể kiêm thủ quỹ nếu doanh nghiệp là doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886