Chia sẻ

Luật sư trả lời: Trường hợp các chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn khác với nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì doanh nghiệp phải đóng thuế ở nơi có trụ sở chính và nơi có trụ sở của chi nhánh. (Điều 12 Thông tư 78/2014/TT-BTC)

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886