Chia sẻ

Luật sư trả lời: Tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp mà có những khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp như: từ hoạt động nông – lâm – thủy sản của hợp tác xã; từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu và phát triển khoa học; từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;… (Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC)

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886