Chia sẻ

Luật sư trả lời: Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng đều phải nộp các khoản thuế vào ngân sách Nhà nước bao gồm: lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra, tùy thuộc vào từng ngành, nghề kinh doanh, địa chỉ kinh doanh mà doanh nghiệp còn có thể phải đóng các loại thuế đặc thù như: thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt...

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886