Chia sẻ

Luật sư trả lời: Kế toán trưởng là bắt buộc đối với một doanh nghiệp, trừ trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ. Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp mới chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định (thời hạn tối đa là 12 tháng).

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886