Luật sư trả lời: Giám đốc có thể làm văn bản uỷ quyền lại việc ký tờ khai thuế hàng tháng cho Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc ký tờ khai thuế hàng tháng.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php