Chia sẻ

Luật sư trả lời: Doanh nghiệp có thể lựa chọn 2 cách thức nộp thuế như sau: nộp thuế điện tử hoặc nộp trực tiếp (tại Cơ quan thuế quản lý thu thuế (Chi cục thuế), Kho bạc Nhà nước, thông qua các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc thông qua tổ chức được Chi cục thuế ủy nhiệm thu thuế) (Luật Quản lý thuế 2019).

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886