Chia sẻ

Luật sư trả lời: Chỉ có vừa làm kế toán vừa làm giám đốc trong trường hợp doanh nghiệp thuộc loại hình doanh nghiệp tư nhân hoặc TNHH MTV do chính người đó sở hữu.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886