Luật sư trả lời: Không được sử dụng chữ ký khắc sẵn để ký chứng từ kế toán căn cứ khoản 1 Điều 19 Luật kế toán số 88/2015/QH13.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php