Chia sẻ

Luật sư trả lời: Đối với trường hợp đã xuất hoá đơn khi hàng hoá bị trả lại, cá nhân, tổ chức phải lập hoá đơn khác, trên hoá đơn đó ghi rõ hàng hoá trả lại người bán kèm với lý do trả lại.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886