Chia sẻ

Luật sư trả lời: Bao gồm:

  • Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn;
  • Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng hoá đơn;
  • Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán;
  • Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886